Vakkenpakket

Op Limes verzorgt de mentor de vakken Nederlands, Rekenen, Wiskunde, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Sociale Vaardigheden.
In de schoolgids kunt u meer over deze vakken lezen.

De methoden die Limes gebruikt komen o.a. uit het VMBO.

Elke les is binnen elk vakgebied zo opgebouwd om de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten werken. Zelfstandig werken kan plaatsvinden op de leerpleinen.

De resultaten en beoordelingen worden opgeslagen in het rapportfolio van de leerling.

Naast de mentorlessen maken de praktijklessen een belangrijk deel uit van het rooster.
Deze lessen worden verzorgd door vakdocenten. Hieronder een kort overzicht:

Techniek

Limes praktijkonderwijs heeft een ruime techniekafdeling. Hier worden verschillende vormen van techniek aangeboden. Onder het huidige praktijkvak techniek verstaan we het aanleren van diverse technische vaardigheden aan de hand van diverse gereedschappen, machines en materialen. Het praktijkvak omvat werken met metaal en hout, het vervaardigen van werkstukken en het doen van onderhoudswerkzaamheden.

Verzorging

Binnen het vak verzorging leren de leerlingen eenvoudige maaltijden en bakwerk bereiden en verzorgen, voedingsleer vanuit de praktijk en onderhoud van de keuken. Ook huishoudkunde, persoonlijke hygiƫne en vaardigheden voor de catering krijgen aandacht.

Textiele werkvormen

Het leergebied Textiele Werkvormen is evenals voeding, waar ook ter wereld, een basaal gegeven in ieders leven. Textiel dragen wij, gebruiken wij in ons huishouden, gebruiken wij voor het interieur van ons huis, voor onze auto enz.. Vertrouwdheid met de toepassingsmogelijkheden en met de technische basisvaardigheden zijn en blijven belangrijk. Op Limes praktijkonderwijs zal in het Atelier hier aandacht aan worden besteed. In de lessen zullen handvaardige en machinale vaardigheden en kennis aan bod komen die hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling op de 3 domeinen die gebaseerd zijn op de doelen van het praktijkonderwijs:

1. Wonen:
- Mode en Kleding: Het repareren en vervaardigen van kleding.
- Interieur: Inrichting en onderhoud.
- Andere toepassingen: Vliegers, tenten, vignetten, vlaggen, enz.
2. Werken:
- Detailhandel en groothandel; Mode-, woon-, en huishoudtextielbranche.
- Ateliers; zeilmakerijen, stoffeerbedrijven, reparatie ateliers, enz.
- Mode/trend aanverwante beroepen; Kappers-, Schoonheidssalons.
3. Vrije tijd:
- Textiel als hobby; van de oudste textiele werkvorm (vilten) tot de meest moderne.
Textiel geeft naast de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de creativiteit en het bepalen van een eigen stijl ook de mogelijkheid om in te spelen op aspecten van arbeidstraining en het verder ontwikkelen van de fijne motoriek.

Drama

In het eerste en tweede leerjaar krijgen alle leerlingen het vak Drama. Onder leiding van de docent drama worden vaardigheden aangeleerd gericht op sociaal communicatieve competenties die onder andere van belang zijn bij zelfredzaamheid en de stage.

Groen

De opzet van het praktijkvak Groen is dat naast de theoretische leerlijn de leerlingen ook praktisch onderricht krijgen in het verzorgen van planten en bloemen.
Het onderhouden van een tuin en het herkennen van planten is een van de doelen.

Andere doelen van het praktijkvak Groen zijn:

  • gebruik van gereedschap en onderhoud,
  • aanleren van een juiste werkhouding; het zelfstandig kunnen uitvoeren van opdrachten
  • samenwerken en controleren van het gedane werk

Aan de hand van de modules worden de volgende nevendoelen behandeld:

Coaching

Het portfolio en het IOP staan centraal bij een coachingsgesprek. Dit coachingsgesprek wordt minimaal twee keer per jaar met de leerling gehouden. Dit gebeurt steeds op afspraak. Vooraf is bij de leerling bekend welke punten er besproken gaan worden. In het gesprek geeft de leerling aan waar hij de komende periode aan wil gaan werken. Ook de docent spreekt af de leerling hiermee te zullen helpen.